növbəti

növbəti
sif. <ər.>
1. Növbədə olan, növbə üzrə, birinci, ən yaxın olan. Növbəti məsələ. Növbəti vəzifə. – Diktor, qocaman ifaçının adını xüsusi bir məhəbbətlə çəkərək konsertin növbəti nömrəsini elan edir. Ə. Bəbəlbəyli.
2. Müəyyən edilmiş vaxtda ardıcıl olaraq baş verən, müəyyən ardıcıllıqla olan, növbə üzrə icra edilən, sıra ilə gedən. Növbəti məzuniyyət. Məcmuənin növbəti nömrəsi. Növbəti çağırış. – Ulduzun həyatındakı bu qəribə gecədən üç gün sonra, o, növbəti döyüşçünü atəş altından çıxarırkən birdən onun qolları sustaldı. Ə. M.. Növbəti məşğələlərdən biri idi. Ə. Vəl..
3. dan. Vaxtbavaxt baş verən, meydana çıxan (iş, hərəkət). Bu onun növbəti oyunlarından biridir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • növbələnmə — «Növbələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmə — «Növbələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbə — is. <ər.> 1. Hər hansı bir işin icrasında ardıcıllıq, sıra qaydası. Məsələləri növbəyə qoymaq. Növbəyə riayət etmək. Birinci (ilk) növbədə – hər şeydən əvvəl, hamıdan qabaq. Tresti kəsirdən qurtarmaq üçün birinci növbədə müşavirə və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəli — sif. Növbə ilə olan, növbəyə əsaslanan. Növbəli əkin – əkinçilikdə: dənli bitkilərin, otların ardıcıl surətdə əvəzlənməsi üsulu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbət — bax növbə. Bir gün növbət Mirzəyə gəlmişdi. Ə. H.. . . Gəlinlər birbir oynadılar, göyçək qızlar süzdülər, növbət gəlinə gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmək — f. Növbə ilə biri digərini əvəz etmək, ardıcıl dəyişilmək, bir birinin ardınca gəlmək. Dastan şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbə — ə. bax: növbət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • növbələnmək — bax növbələşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbətçi — is. 1. Növbədə durub qarovul çəkən; keşikçi, qarovulçu. Növbətçi postu. – Sarxan dəmiryol stansiyası növbətçisinin evindən çıxıb aşağı endi. M. Hüs.. Təpənin lap üstünə çatarkən növbətçidən bir əsər görmədi. H. N.. 2. sif. Növbə ilə hər hansı bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəsiz — z. Növbə gözləmədən, növbədənxaric, növbədənkənar. Növbəsiz içəri girmək. Növbəsiz bilet almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”